Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty môi giới"

công ty môi giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty môi giới.

Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?
Trong một xã hội phát triển thì nghề môi giới trong mọi lĩnh vực cũng phát triển mạnh mẽ như một xu hướng tất yếu (trong đó có nghề môi giới việc làm). Vậy, pháp luật Việt Nam điều chỉnh như thế nào về ngành nghề này ? Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thành lập công ty môi giới trên thị trường tiền tệ Việt Nam

Thành lập công ty môi giới trên thị trường tiền tệ Việt Nam
Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính - một kênh huy động vốn và luân chuyển vốn to lớn cho nền kinh tế. Đây là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua bán các giấy tờ có giá độ rủi ro thấp, thời hạn ngắn và có tính lỏng cao. Thị trường tiền tệ cũng là tập hợp các thị trường của một số công cụ tài chính riêng biệt như tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi…
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook