Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty môi giới"

công ty môi giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty môi giới.

Tư vấn thành lập công ty môi giới tiền tệ ?

Tư vấn thành lập công ty môi giới tiền tệ ?
Kính gửi Công ty, Tôi muốn thành lập một công ty môi giới tiền tệ (công ty tư nhân) để môi giới giữa các cá nhân/doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi muốn cho vay và các doanh nghiệp cần vay vốn dưới hình thức sàn giao dịch online.

Mở văn phòng đại diện của Công ty môi giới ngoại hối ?

Mở văn phòng đại diện của Công ty môi giới ngoại hối ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Mình hiện có nhu cầu mở một văn phòng đại diện của công ty môi giới ngoại hối Exness tại Việt Nam, giống hình thức của Ironfx trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng theo mình biết thì hiện hoạt động giao dịch ngoại hối tại Việt Nam đang bị pháp luật hạn chế. Bạn có thể tư vấn các mặt về vấn đề này cho mình được không?

Thành lập công ty môi giới trên thị trường tiền tệ Việt Nam

Thành lập công ty môi giới trên thị trường tiền tệ Việt Nam
Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính - một kênh huy động vốn và luân chuyển vốn to lớn cho nền kinh tế. Đây là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua bán các giấy tờ có giá độ rủi ro thấp, thời hạn ngắn và có tính lỏng cao. Thị trường tiền tệ cũng là tập hợp các thị trường của một số công cụ tài chính riêng biệt như tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi…