công xã pari

Bài tư vấn về chủ đề công xã pari

Công xã Pari là gì? Sự ra đời, tổ chức bộ máy Công xã Pari?

Công xã Pari là gì? Sự ra đời, tổ chức bộ máy Công xã Pari?
Công xã Pari là chính quyền điều hành Pari trong thời gian rất ngắn – chỉ vẻn vẹn 72 ngày. Có thể thấy, những làn gió canh tân tại thời điểm đó mà chế độ này mang lại thật sự rất vĩ đại trong phong trào vô sản thế kỷ XIX. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về Công xã Pari.

Sự phát triển của tư tưởng chính trị pháp lý Mác xít giai đoạn từ 1848 đến công xã Pari?

Sự phát triển của tư tưởng chính trị pháp lý Mác xít giai đoạn từ 1848 đến công xã Pari?
Chủ nghĩa Marx hay Mác-xít là hệ thống học thuyết triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx và Friedrich Engels. Khi tập ba của tác phẩm "Tư bản"xuất bản năm 1895, những người theo Marxist đã cố gắng tích hợp các ý tưởng trong đó vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng