Luật sư tư vấn về chủ đề "FAO"

FAO | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề FAO.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) là gì? Tìm hiểu về Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc?

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) là gì? Tìm hiểu về Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc?
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc, được thành lập ngày 16/10/1945 tại Hội nghị Quebec (Ca-na-đa). Kể từ năm 1981, thế giới đã chọn ngày 16 tháng 10 làm Ngày Lương thực thế giới. Trụ sở của FAO đặt tại Rôm, Italia. Bài viết xoay quanh vấn đề về tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6470:1998 (Phần IV JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định cho phẩm màu thực phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6470:1998 (Phần IV JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định cho phẩm màu thực phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6470:1998 (Phần IV JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định cho phẩm màu thực phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6471:1998 (Phần VI JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định cho các chất tạo hương do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6471:1998 (Phần VI JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định cho các chất tạo hương do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6471:1998 (Phần VI JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định cho các chất tạo hương do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6468:1998 (Phần II, JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định các thành phần vô cơ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6468:1998 (Phần II, JECFA -  FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định các thành phần vô cơ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6468:1998 (Phần II, JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - Phương pháp xác định các thành phần vô cơ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Tổ chức FAO tại Việt Nam

Tổ chức FAO tại Việt Nam
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) là một cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ chống đói nghèo và đảm bảo an ninh lương thực. Mục đích hoạt động của FAO là cải thiện dinh dưỡng, năng suất nông nghiệp và cải thiện cuộc sống, nghề nghiệp của người dân nông thôn cũng như đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Không như nhiều người lầm tưởng, FAO không phải một nhà tài trợ, cũng không phải một tổ chức cho vay.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6469:1998 (Phần I JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - phương pháp đánh giá các chỉ tiêu ngoại quan và vật lý do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6469:1998 (Phần I JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - phương pháp đánh giá các chỉ tiêu ngoại quan và vật lý do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6469:1998 (Phần I JECFA - FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - phương pháp đánh giá các chỉ tiêu ngoại quan và vật lý do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)