Luật sư tư vấn về chủ đề "dân chủ nhân dân"

dân chủ nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân chủ nhân dân.

Dân chủ là gì ? Quyền dân chủ là gì ? Các hình thức dân chủ là gì ?

Dân chủ là gì ? Quyền dân chủ là gì ? Các hình thức dân chủ là gì ?
Dân chủ là hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người. Bài viết phân tích khái niệm dân chủ và các hình thức biểu hiện của dân chủ và quyền dân chủ:

Quy chế và nội dung của công tác họp tổ dân phố.

Quy chế và nội dung của công tác họp tổ dân phố.
Ai cũng biết họp tổ dân phố là để tuyên truyền những chính sách, pháp luật… của Đảng, Nhà nước đến từng người dân. Họp tổ dân phố thường định kỳ theo quý hoặc tháng. Vậy, nội dung các hoạt động tổ dân phố là gì? Cơ chế hoạt động của tổ dân phố ra sao?

Xã là gì ? Cách phân loại, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền hành chính xã ?

Xã là gì ? Cách phân loại, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền hành chính xã ?
Xã là tên gọi chung của các đơn vị hành chính thuộc cấp thấp nhất ở khu vực nông thôn, ngoại thành, ngoại thị của Việt Nam hiện nay. Xã thuộc đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Bài viết xoay quanh vấn đề về xã, cách phân loại đơn vị hành chính xã, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền xã.

Phường là gì ? Khái niệm phường được hiểu như thế nào ?

Phường là gì ? Khái niệm phường được hiểu như thế nào ?
Phường là đơn vị hành chính cấp cơ sở ở nội thành, nội thị, tổ chức theo khu vực dân cư đường phố. Vậy, Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường như thế nào ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Dân chủ trực tiếp là gì ? Khái niệm về dân chủ trực tiếp

Dân chủ trực tiếp là gì ? Khái niệm về dân chủ trực tiếp
Dân chủ trực tiếp là khái niệm xuất hiện khá sớm trong lịch sử tư tưởng chính trị thế giới. Ở nước ta, Hiến pháp năm 2013 ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới khi ghi nhận rõ quyền con người, quyền tự do dân chủ và phương thức hiện dân chủ trực tiếp của nhân dân.

Khái niệm về Dân chủ và đặc điểm của nền Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ?

Khái niệm về Dân chủ và đặc điểm của nền Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ?
Dân chủ là cách nói tắt về chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ. Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện do nhân dân bầu ra. Vậy, đặc điểm của nền Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa là gì?

Xác nhận lý lịch của xã phường?

Xác nhận lý lịch của xã phường?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi điền xong các thông tin trong sơ yếu lý lịch, tôi đem sơ yếu lý lịch ra phường nhờ phường xác nhận dùm. Sau khi xác nhận xong thì tôi thấy trong phần nhận xét và chứng nhận của chính quyền địa phương không có ghi là lý lịch tôi khai đúng hay sai.

Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng.

Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng.
"Trước yêu cầu “Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”, Nhà nước chuyên nghiệp, Nhà nước nhân văn và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, “Nhà nước kiến tạo sự phát triển”(1), tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của Nhà nước trước thời kỳ mới, hiện đại hóa và hội nhập ở tầng cao mới, đòi hỏi phải xem xét và đổi mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà nước.

Dân chủ hóa hơn nữa quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các nghị quyết quan trọng của Nhà nước

Dân chủ hóa hơn nữa quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các nghị quyết quan trọng của Nhà nước
Các nghị quyết quan trọng của nhà nước là các quyết định ở tầm vĩ mô về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của quốc gia liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội và từng người dân. Vì vậy, ở các nước dân chủ và pháp quyền, các quyết định quan trọng của đất nước trước khi thông qua thường được dư luận quan tâm, được bàn cãi, tranh luận gay gắt giữa các phe phái và tầng lớp dân cư trong xã hội.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook