Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký kịch bản"

đăng ký kịch bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký kịch bản.

Đăng ký Bản quyền Kịch bản Năm 2022 Như Thế Nào?

Đăng ký Bản quyền Kịch bản Năm 2022 Như Thế Nào?
Kịch bản có phải là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hay không? Hồ sơ đăng ký bản quyền kịch bản được nộp tại cơ quan nào? Thủ tục, quy trình được quy định như thế nào?