Luật sư tư vấn về chủ đề "đấu thầu xây lắp"

đấu thầu xây lắp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đấu thầu xây lắp.

Hỏi về hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp

Hỏi về hợp đồng tương tự trong đấu thầu xây lắp
Tình huống: trong hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp y tổ chức lựa chọn nhà thầu năm 2017, tại mục yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm có quy định: từ năm 2014 đến nay, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng thi công xây dựng công trình có tính chất và quy mô tương tự gói thầu này với tư cách là nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc thành viên của liên danh, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 8 tỷ đồng.

Bắt buộc phải đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Bắt buộc phải đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Hiện nay, khi tham gia đấu thầu trong hoạt động thi công xây dựng công trình, nhiều nhà thầu còn thắc mắc ngoài đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, liệu có phải bắt buộc đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng khi tham gia đấu thầu không. Luật Minh Khuê giải đáp như sau:

Tư vấn luật đấu thầu về các trường hợp hủy thầu theo quy định của luật mới ?

Tư vấn luật đấu thầu về các trường hợp hủy thầu theo quy định của luật mới ?
Thưa luật sư, Vui lòng giải đáp giúp Tôi tình huống sau: Nhà thầu bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt là 150 triệu đồng. Trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định là hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h ngày 24/3 ). Trong HSDT nhà thầu có cam kết hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể từ 10h ngày 24/5. Xin hỏi vấn đề này xử lý thế nào? nhà thầu có bị loại không? Trong trường hợp đấu thầu mà chỉ có 1 nhà thầu tham gia hoặc có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì có được hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại hay không ? Em xin cảm ơn!

Một công ty có được đấu thầu nhiều gói thầu trong cùng một dự án ?

Một công ty có được đấu thầu nhiều gói thầu trong cùng một dự án ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Công ty chúng tôi dự định tham dự đấu thầu gói thầu "Tư vấn giám sát và hỗ trợ đấu thầu" của một dự án. Nhiệm vụ của gói thầu này là: Rà soát thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu do nhà thầu tư vấn thiết kế lập, hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, giám sát thi công xây lắp...