Luat Minh Khue

đi làm muộn

đi làm muộn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đi làm muộn

Đi làm muộn có bị trừ lương?

Đi làm muộn có bị trừ lương?
Theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật lao động, người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức; Sa thải.