Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ thông tin"

dịch vụ thông tin | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ thông tin.

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì? Các loại thông tin được phép thu thập?

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì? Các loại thông tin được phép thu thập?
Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin. Vậy, Các loại thông tin nào được phép thu thập? Ai được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng?

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
Công ty thông tin tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thay đổi nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi một hoặc một số thông tin như: Tên công ty thông tin tín dụng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Vốn điều lệ; Nơi đặt trụ sở chính; Người đại diện theo pháp luật.