Luat Minh Khue

điều chỉnh Luật

điều chỉnh Luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều chỉnh Luật

Hoạt động cho thuê lao động: Nên điều chỉnh pháp luật theo hướng cho phép

Hoạt động cho thuê lao động: Nên <strong>điều</strong> <strong>chỉnh</strong> pháp <strong>luật</strong> theo hướng cho phép
Các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về sự xuất hiện hoạt động cho thuê lao động từ khoảng cuối năm 2001. Theo đó, một số doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động, cho các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động thuê lại người lao động đó trên cơ sở hợp đồng cung ứng lao động thời vụ hoặc tương tự[1].

Hoạt động cho thuê lao động: Một điều chỉnh pháp luật theo hướng cho phép

Hoạt động cho thuê lao động: Một <strong>điều</strong> <strong>chỉnh</strong> pháp <strong>luật</strong> theo hướng cho phép
Các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về sự xuất hiện hoạt động cho thuê lao động từ khoảng cuối năm 2001. Theo đó, một số doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động, cho các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động thuê lại người lao động đó trên cơ sở hợp đồng cung ứng lao động thời vụ hoặc tương tự[1]. Hoạt động này gây rất nhiều phản ứng khác nhau từ phía doanh nghiệp, từ các cơ quan quản lý.