Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện kinh doanh khí"

điều kiện kinh doanh khí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện kinh doanh khí.

San, chiết, nạp GAS mà không có giấy phép bị xử phạt bao nhiêu tiền?

San, chiết, nạp GAS mà không có giấy phép bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Nói đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh gas thì có rất nhiều hành vi được thực hiện bởi nhiều chủ thể. Tuy nhiên, hành vi san, chiết, nạp GAS mà không có giấy phép là một trong những hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Luật Minh Khuê phân tích hình thức xử lý đối với hành vi này theo pháp luật hiện nay: