Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện kinh doanh khí"

điều kiện kinh doanh khí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện kinh doanh khí.

Trạm nạp khí là gì? Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là trạm nạp khí

Trạm nạp khí là gì? Điều kiện và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là trạm nạp khí
Theo quy định của Nghị định 87/2018/NĐ-CP, trạm nạp khí là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào phương tiện vận tải; nạp vào xe bồn; nạp LPG vào chai. Và pháp luật quy định đây là lĩnh vực hoạt động có điều kiện cần được cấp phép bởi Sở Công Thương.

Điều kiện kinh doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu khí

Điều kiện kinh doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu khí
Chào Luật sư. Doanh nghiệp chúng tôi đã có giấy phép kinh doanh xăng dầu. Chúng tôi muốn xuất nhập khẩu khí dầu mỏ, khí hóa lỏng... Rất mong luật sư tư vấn giúp chúng tôi về điều kiện để kinh doanh thêm sản phẩm này. Cảm ơn luật sư

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh khí

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh khí
Luật Minh Khuê cập nhật nội dung Nghị định mới nhất quy định về điều kiện kinh doanh khí, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh khí, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí và vấn đề an toàn trong kinh doanh khí