Luat Minh Khue

điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ

điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ.

Điều kiện và thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Điều kiện và thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Tu bổ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. Cá nhân chỉ được hành nghề tu bổ di tích khi đáp ứng điều kiện theo quy định và được cấp chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng