Luat Minh Khue

đọc sách hiệu quả

đọc sách hiệu quả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đọc sách hiệu quả

Cách đọc sách hiệu quả

Cách đọc sách hiệu quả
Là sinh viên bậc đại học và cao học, đôi khi bạn cảm thấy có quá nhiều tài liệu và sách giáo khoa phải đọc trong khi quỹ thời gian thì eo hẹp. Sự tiến bộ trong học tập của bạn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng “tiêu thụ” hết số tài liệu này. Sau đây là một số gợi ý hữu ích giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc bài của mình, nhanh và hiệu quả.