Luật sư tư vấn về chủ đề "Dự thảo nghị định"

Dự thảo nghị định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dự thảo nghị định.

Dự thảo luật là gì ? Quy định về lấy ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản pháp luật tại Việt Nam

Dự thảo luật là gì ?  Quy định về lấy ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản pháp luật tại Việt Nam
Dự thảo luật là bản thảo về một đạo luật do cơ quan, tổ chức cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình đã chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình bạn hành văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ được pháp luật quy định để trình Quốc hội (Nghị viện) xem xét, quyết định việc thông qua, ban hành.