Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "duy trì hoạt động thường xuyên"

duy trì hoạt động thường xuyên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề duy trì hoạt động thường xuyên.

Nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên là gì ?

Nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên là gì ?
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Quy định về chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Quy định về chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về chi phí lựa chọn nhà thầu và cách hạch toán khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt ?

Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08-4-2019. Quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:

Trách nhiệm thầm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Trách nhiệm thầm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về trách nhiệm thầm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về nguồn kinh phí, cách lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng