Luật sư tư vấn về chủ đề "giao dịch vô hiệu"

giao dịch vô hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao dịch vô hiệu.

Giao dịch dân sự vô hiệu trong những trường hợp nào ?

Giao dịch dân sự vô hiệu trong những trường hợp nào ?
Thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu ? Cách xác định một giao dịch dân sự bị vô hiệu ? Hình thức của giao dịch dân sự phải đảm bảo các yêu cầu nào ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Chế độ thỏa thuận tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi nào ?

Chế độ thỏa thuận tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi nào ?
Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép các cặp vợ chồng được thỏa thuận chế độ tài sản trước khi đăng ký kết hôn nhằm tránh các trường hợp phát sinh tranh chấp trong hôn nhân. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều trường hợp việc thỏa thuận tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên vô hiệu.