Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giao Duc Viet Nam"

Giao Duc Viet Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giao Duc Viet Nam.

TRI TUE VIET TECHNOLOGY

TRI TUE <strong>VIET</strong> TECHNOLOGY
Việt Nam năm 2005 một số thành viên tham dự cuộc thi đã tham gia thành lập và xây dựng công ty.Trí Tuệ

Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình: So sánh gia đình Việt Nam

Sự <strong>giao</strong> thoa giữa vốn xã hội với các <strong>giao</strong> dịch kinh tế trong gia đình: So sánh gia đình Việt <strong>Nam</strong> và
Vốn xã hội là khái niệm được sử dụng khá thường xuyên trong các tài liệu xã hội học, đặc biệt xã hội học kinh tế. Theo nghĩa chung nhất vốn xã hội được xem xét như là các chuẩn mực và các quan hệ xã hội gắn chặt trong cơ cấu xã hội của nhóm, mà nhờ đó các cá nhân phối hợp hành động để đạt được những mục đích. Điều đó có nghĩa là vốn xã hội liên quan đến những thiết chế, các quan hệ và các chuẩn mực mà tạo hình cho chất lượng và số lượng của các tương tác xã hội.