Luật sư tư vấn về chủ đề "giao tiếp"

giao tiếp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao tiếp.

Giao tiếp là gì? Vai trò của giao tiếp trong đời sống xã hội?

Giao tiếp là gì? Vai trò của giao tiếp trong đời sống xã hội?
Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa người và người thông qua ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ. Giao tiếp là sự xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa người và người, hoặc giữa người và các yếu tố xã hội nhằm thảo mãn những nhu cầu nhất định. Hãy cùng Luật Minh Khuê đi tìm kiểu về giao tiếp!

Bản chất và vai trò của giao tiếp hành chính

Bản chất và vai trò của giao tiếp hành chính
Giao tiếp hành chính là giao tiếp giữa con người với nhau trong hoạt động hành chính. Giao tiếp hành chính là giao tiếp của đội ngũ công chức hành chính với các đối tượng để trao đổi tư tưởng, tình cảm, hành vi thông qua hệ thống tín hiệu ngôn ngữ hành chính.

Kỹ năng giao tiếp trong công việc (COMMUNICATION SKILL)

Kỹ năng giao tiếp trong công việc (COMMUNICATION SKILL)
Trong giao tiếp, ngôn ngữ là công cụ quan trọng số một. Hiểu biết và khéo léo trong việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp là một trong yếu tố góp phần gây thiện cảm đối với người đối diện, tạo sự thành công trong giao tiếp. Chúng ta có thể tham khảo những yếu tố sau:

Sách Kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử, tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu thường dùng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Sách Kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử, tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu thường dùng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử, tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu thường dùng trong các ngày lễ , hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp" do Tăng Bình và Ái Phương hệ thống.

Nghệ thuật giao tiếp

Nghệ thuật giao tiếp
Việc giao tiếp dường như đã trở thành chuyện quá khứ. Mọi người dường như không thể thông tiếp với nhau nữa.