Luật sư tư vấn về chủ đề "hạn điền"

hạn điền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hạn điền.

Thời hạn và hạn điền - Những thúc giục từ thực tế

Thời hạn và hạn điền - Những thúc giục từ thực tế
Ở các nước phát triển đều không có thời hạn và hạn điền đối với đất nông nghiệp. Nông dân được tạo điều kiện hết mức để ổn định sản xuất, khuyến khích đầu tư dài hạn theo chiều sâu, con em nông dân được tạo điều kiện học tập nghiên cứu để sau đó quay trở về nông thôn, đồng ruộng tiếp tục làm nghề nông. Con em họ thường theo truyền thống gia đình, không ly nông ly hương chạy vào đô thị.

Cần sớm sửa Luật Đất đai, nới rộng hạn điền

Cần sớm sửa Luật Đất đai, nới rộng hạn điền
Chủ trương "khuyến khích tập trung ruộng đất" trong chiến lược phát triển KT - XH 2011-2020 mà Đại hội Đảng lần thứ XI vừa thông qua đang được kỳ vọng là đòn bẩy tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Những ngày cuối năm này, trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt không giấu được hồ hởi:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook