Luat Minh Khue

hành lang pháp lý

hành lang pháp lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hành lang pháp lý

"Ngành truyền thông đang thiếu một hành lang pháp "

"Ngành truyền thông đang thiếu một <strong>hành</strong> <strong>lang</strong> <strong>pháp</strong> <strong>lý</strong>"
Từng nổi tiếng ở vai trò là MC, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM, Nguyễn Minh Hương càng được nhiều người biết đến vì đang sở hữu một tập đoàn truyền thông hàng đầu ở Việt Nam, với cương vị Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Golden. Một Minh Hương dịu dàng, sâu sắc, nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết liệt...

Hành lang pháp liên quan đến sáp nhập và thâu tóm ngân hàng ở Việt Nam.

<strong>Hành</strong> <strong>lang</strong> <strong>pháp</strong> <strong>lý</strong> liên quan đến sáp nhập và thâu tóm ngân hàng ở Việt Nam.
Khái niệm về M&A (Mergers and Acquisitions) hiện đang được định nghĩa theo các tiêu chí khác nhau (trong các tài liệu như Mergers, Consolidation, Acquitions, Leverged Buyouts, Takeovers (friendly/hostile), Management Buyouts, Share-Due, Asset-Due...) nhưng đều có nội dung về quan hệ sáp nhập, hợp nhất hoặc thâu tóm giữa các doanh nghiệp với mong muốn tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao quy mô doanh nghiệp