Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hêgen"

Hêgen | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hêgen.

Tổng quan về tư tưởng triết học của Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tổng quan về tư tưởng triết học của Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Có thể nói rằng, kể từ Hegel, triết học bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của con người sống trong lịch sử và tạo nên lịch sử. Trước đây Platon và Aristote, với quan niệm về một vũ trụ có bản tính bất biến và vĩnh cửu, đã không quan tâm tới lịch sử.

Khái niệm “ý niệm tuyệt đối” trong triết học Hêgen

Khái niệm “ý niệm tuyệt đối” trong triết học Hêgen
Hêgen đã để lại cho nhân loại một di sản triết học khổng lồ với những tư tưởng cực kỳ phong phú và sâu sắc. Ông từng nói:"Cái triết học mới nhất của một thời đại là kết quả của hết thẩy các triết học đã có từ trước và phải bao gồm những nguyên lý của tất cả những triết học đó".

Các quan điểm về tự do trong lịch sử triết học thế giới? Tính tất yếu của tự do trong triết học Hêgen?

Các quan điểm về tự do trong lịch sử triết học thế giới? Tính tất yếu của tự do trong triết học Hêgen?
Tư tưởng về tự do là tư tưởng xuyên suốt triết học Hêgen, song quan niệm của Hêgen về tự do lại mang tính độc đáo trong nhiều trường hợp riêng biệt. Chính sự độc đáo này trong quan niệm về tự do của Hêgen đã phản ánh một thời đại cụ thể và các đặc điểm đặc trưng của tư tưởng châu Âu Cận đại.

Tư tưởng chính trị pháp lý của G.G Fichte và Hegel ?

Tư tưởng chính trị pháp lý của G.G Fichte và Hegel ?
Nước Đức là một quốc gia phát triển trong thế kỷ XVIII, tuy nhiên, trong thời kỳ này ở Đức vẫn xảy ra một cuộc cách mạng tư sản. Trong thời kỳ này, hình thành nhiều quan điểm tư tưởng chính trị pháp lý khác nhau của nhiều nhà triết học nổi tiếng, sẽ được trình bày ở nội dung phía dưới.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng