hiến xác

Bài tư vấn về chủ đề hiến xác

Quy định về hiến mô, hiến xác, hiến bộ phận cơ thể người?

Quy định về hiến mô, hiến xác, hiến bộ phận cơ thể người?
Những câu chuyện cảm động về người hiến tạng trong thời gian qua đã tạo nên sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Vậy những người đăng ký hiến tạng sẽ được hưởng những quyền lợi nào; người hiến tạng cần thực hiện những thủ tục gì khi hiến tạng?

Pháp luật một số nước trên thế giới về hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác của cá nhân

Pháp luật một số nước trên thế giới về hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác của cá nhân
Ở Việt Nam quyền hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đã được quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 và được cụ thể hóa trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006. Tuy nhiên, pháp luật về vấn đề này vẫn còn những hạn chế, tồn tại, trong khi nhu cầu về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể nước ta ngày càng tăng[1], đòi hòi phải nghiên cứu hoàn thiện hơn nữa pháp luật về vấn đề này.

Qui định về điều kiện hiến xác, bộ phận cơ thể người sau khi chết

Qui định về điều kiện hiến xác, bộ phận cơ thể người sau khi chết
Nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc lấy, ghép mô; bộ phận cơ thể và tạo nguồn cung cấp mô, tạng dồi dào phục vụ cho việc cứu chữa người bệnh và nghiên cứu khoa học, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật điều chỉnh về việc hiến xác, hiến bộ phận cơ thể người mà tiêu biểu là Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể và hiến, lấy xác năm 2006, trong đó có quy định cụ thể về điều kiện hiến xác; bộ phận cơ thể khi còn sống cũng như điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết.

Điều kiện để thực hiện tổ chức thành lập ngân hàng mô

Điều kiện để thực hiện tổ chức thành lập ngân hàng mô
Ngân hàng mô được định nghĩa là một cơ sở y tế được thành lập bởi các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, với mục đích tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ và vận chuyển mô, cung cấp mô cho các cơ sở y tế và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học, cũng như trong hợp tác quốc tế để trao đổi mô. Để được công nhận và hoạt động, tổ chức thành lập ngân hàng mô phải đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

Có phải mọi trường hợp đăng ký hiến tạng đều được thực hiện?

Có phải mọi trường hợp đăng ký hiến tạng đều được thực hiện?
Hiến tạng là việc một ai đó tình nguyện hiến một bộ phận nội tạng bên trong cơ thể mình khi còn sống, khi chết hoặc chết não. Việc hiến tạng nhắm mục đích nhân đạo như nghiên cứu, cứu chữa cho những người bị suy tạng thông qua hoạt động ghép tạng. Hoạt động hiến tạng được quy định bởi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006.

Có phải chỉ có chết não mới có thể hiến tạng hay không?

Có phải chỉ có chết não mới có thể hiến tạng hay không?
Thủ tục đăng ký hiến tạng không chỉ đơn thuần là một quy trình pháp lý, mà còn là một hành động nhân văn, đặc biệt quan trọng để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của những người đang chờ đợi cơ hội được ghép tạng.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng