Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng dân sự vô hiệu"

hợp đồng dân sự vô hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng dân sự vô hiệu.

Giao dịch dân sự có vô hiệu nếu vi phạm về hình thức?

Giao dịch dân sự có vô hiệu nếu vi phạm về hình thức?
Thưa luật sư! tôi thấy trong bài trả lời về hợp đồng bị vô hiệu khi không tuân thủ quy định về hình thức đa số là có hiệu lực mặc dù có bài đăng vào tháng 9/2015 về vụ việc từ năm 2010 đến thời điểm đó chưa giải quyết

Giả chữ ký để bán đất ?

Giả chữ ký để bán đất ?
Cháu xin kính chào Luật sư! Bố của bạn tôi vì cần tiền trả nợ riêng nên đã giấu mẹ bạn ấy và cả nhà bán ½ đất ở của gia đình (bao gồm cả phần cổng để đi vào nhà đang ở hiện tại)

Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung luật dân sự 2005

Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung luật dân sự 2005
Theo Điều 121 Điều 410 Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2005 các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, những điều kiện về hợp đồng dân sự vô hiệu không được qui định chi tiết mà được chỉ dẫn đến các qui định có liên quan của Bộ luật. Do vậy, bài viết đã xem xét hợp đồng dân sự vô hiệu trên cơ sở các phân tích trong mối liên hệ chặt chẽ với những quy định khác trong toàn bộ các qui định của BLDS 2005 như:

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...