Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng liên doanh"

hợp đồng liên doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng liên doanh.

Hợp đồng liên doanh là gì? Mẫu hợp đồng liên doanh 2022 mới

Hợp đồng liên doanh là gì? Mẫu hợp đồng liên doanh 2022 mới
Hợp đồng liên doanh là hình thức hợp đồng hướng tới sự thỏa thuận phân chia quyền lợi, trách nhiệm của các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư. Vậy hợp đồng liên doanh là gì ? Mẫu hợp đồng liên doanh? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu và phân tích các quy định về hợp doanh theo quy định của pháp luật hiện nay.

Liên doanh quốc tế là gì? Mẫu hợp đồng liên doanh quốc tế cho các doanh nghiệp nhỏ đầy đủ nhất

Liên doanh quốc tế là gì? Mẫu hợp đồng liên doanh quốc tế cho các doanh nghiệp nhỏ đầy đủ nhất
Liên doanh hợp tác quốc tế là một sự hợp tác giữa hai hoặc nhiều công ty, bao gồm cả những liên doanh góp vốn cổ phần chung và liên doanh dựa trên dự án không góp vốn cổ phần. Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng mẫu hợp đồng liên doanh đầy đủ nhất dễ dàng ứng dụng cho doanh nghiệp nhỏ:

Nội dung của hợp đồng liên doanh ?

Nội dung của hợp đồng liên doanh ?
Hợp đồng liên doanh có những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh; tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh.

Những điều cần biết về hợp đồng liên doanh, hợp đồng hàng hải để tránh tranh chấp ?

Những điều cần biết về hợp đồng liên doanh, hợp đồng hàng hải để tránh tranh chấp ?
Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa hoặc để tận dụng những thế mạnh của các bên thông qua hợp đồng liên doanh với đối tác nước ngoài cần đặc biệt lưu tâm đến các điều khoản pháp lý trong hợp đồng để tránh thiệt hại có thể xảy ra khi phát sinh các tranh chấp quốc tế.