Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng song vụ"

hợp đồng song vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng song vụ.

Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự

Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự
Trên thực tế, hợp đồng tồn tại vô cùng đa dạng và phong phú. Theo quy định của pháp luật thì có các loại hợp đồng như hợp đồng song vụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng chính, hợp đồng phụ, hợp đồng có điều kiện...

Nghĩa vụ theo hợp đồng song vụ

Nghĩa vụ theo hợp đồng song vụ
Các hợp đồng kinh tế đối với những sản phẩm kỹ thuật bao giờ cũng có mục bảo hành sản phẩm. Tuy nhiên, các DN VN lại thường coi nhẹ điều khoản này mà không nhìn nhận rõ ràng nghĩa vụ pháp lý của mình.

Nghĩ vụ theo hợp đồng song vụ

Nghĩ vụ theo hợp đồng song vụ
Điều 44 Luật thương mại quy định: Việc kiểm tra hàng hoá không chỉ là một cách để tự bảo vệ mình trước các hệ luỵ của việc thực hiện nghĩa vụ không đúng theo thoả thuận trong hợp đồng mà trong nhiều trường hợp bên bị vi phạm còn bị mất quyền khiếu kiện vì không thực hiện hành vi kiểm tra như được viện dẫn ở trên