Luật sư tư vấn về chủ đề "khu vực Đông Nam á"

khu vực Đông Nam á | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khu vực Đông Nam á.

FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác

 FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác
Hiệp hội đã có sức sống mãnh liệt của mình với sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả hơn giữa các nước thành viên, đem lại tiếng nói chung ngày càng trọng lượng hơn trên thế giới và là nhân tố quan trọng và trung tâm trong việc bảo đảm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực.

Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế
Bài viết này không còn là bản nháp, nhưng vẫn chỉ có thể coi là bản đúc kết tạm trong quá trình nghiên cứu về một vấn đề rất phức tạp. Như bất cứ một nghiên cứu mang tính khoa học nào, nó dựa trên các thông tin hiện có và các sự kiện được giới chuyên gia đánh giá là đáng tin cậy, và như thế trong tương lai khi có thêm các thông tin được đánh giá là đáng tin cậy, các đúc kết tạm ở bài này có thể thay đổi.