Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh trò chơi"

kinh doanh trò chơi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh trò chơi.

Điều kiện và thủ tục cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

Điều kiện và thủ tục cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1
Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Bài viết này chia sẻ điều kiện và thủ tục cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản G1.

Điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4
Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử. Bài viết chia sẻ quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành để được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4.

Trò chơi điện tử có thưởng là gì? Quy định về trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Trò chơi điện tử có thưởng là gì? Quy định về trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài
Trò chơi điện tử có thưởng là các trò chơi may rủi được tổ chức trên máy trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi bỏ tiền để tham gia và có thể trúng thưởng bằng tiền. Bài viết chia sẻ quy định pháp luật về địa điểm, thời gian hoạt động việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.