Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh phí hoạt động"

kinh phí hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh phí hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất
Thưa Luật sư! Em đang công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Hậu Giang. Thực hiện Luật đất đai mới thì Trung tâm tỉnh phải hợp nhất các trung tâm huyện thành một cấp và các Trung tâm huyện hạch toán phụ thuộc, các Trung tâm huyện không có tài khoản.