Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh tế nhà nước"

kinh tế nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh tế nhà nước.

George Joseph Stigler và lý thuyết lũng đoạn

George Joseph Stigler và lý thuyết lũng đoạn
George Joseph Stigler (17 tháng 1 năm 1911 - ngày 01 tháng 12 năm 1991) là một chuyên gia kinh tế người Mỹ, năm 1982 đoạt giải trong giải thưởng Nobel về Khoa học Kinh tế và một nhà lãnh đạo chủ chốt của trường phái kinh tế học Chicago

Định lý cử tri trung bình (Median voter theorem)

Định lý cử tri trung bình (Median voter theorem)
Định lý cử tri trung bình lần đầu tiên được đưa ra bởi Duncan Black vào năm 1948. Ông viết rằng ông đã nhìn thấy một lỗ hổng lớn trong lý thuyết kinh tế liên quan đến cách thức bỏ phiếu quyết định kết quả của các quyết định, bao gồm cả các quyết định chính trị

Johan Gustaf Knut Wicksell và chính sách tài chính công

Johan Gustaf Knut Wicksell và chính sách tài chính công
Johan Gustaf Knut Wicksell là một nhà kinh tế hàng đầu Thụy Điển thuộc trường phái Stockholm. Những đóng góp kinh tế của ông sẽ ảnh hưởng đến cả trường phái tư tưởng kinh tế của Keynes và Áo. Ông đã kết hôn với nhà nữ quyền nổi tiếng Anna Bugge

Tìm hiểu về Erik Lindahl và Cân bằng Lindahl

Tìm hiểu về Erik Lindahl và Cân bằng Lindahl
Erik Lindahl là một nhà kinh tế học người Thụy Điển. Ông là giáo sư kinh tế tại Đại học Uppsala năm 1942–1958 và năm 1956–1959 ông là Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Quốc tế. Ông cũng là cố vấn cho chính phủ Thụy Điển và ngân hàng trung ương

Lý thuyết ký hợp đồng của Francis Ysidro Edgeworth

Lý thuyết ký hợp đồng của Francis Ysidro Edgeworth
Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) là một nhà triết học và kinh tế chính trị người Anh-Ireland, ông đã đóng góp đáng kể vào phương pháp thống kê trong những năm 1880. Từ năm 1891 trở đi, ông được bổ nhiệm làm biên tập viên sáng lập của Tạp chí Kinh tế

Cuộc tranh luận xoay quanh xã hội chủ nghĩa thời kỳ những năm 90

Cuộc tranh luận xoay quanh xã hội chủ nghĩa thời kỳ những năm 90
Ludwig von Mises mởi đầu tranh luận tính toán xã hội chủ nghĩa trong năm 1922 bằng việc đặt vấn đề xét cho cùng liệu chủ nghĩa xã hội có khả thi hay không? Liệu xã hội công nghiệp hóa hiện đại có thể tiếp tục tồn tại nếu được tổ chức theo đường lối xã hội chủ nghĩa hay không?

Chính sách kinh tế từ quan điểm Duy tiền

Chính sách kinh tế từ quan điểm Duy tiền
Theo quan điểm của phái Duy tiền thì có một sự chậm trễ cả bên trong lẫn bên ngoài trong chính sách kinh tế của ngân hàng trung ương. Hãy vùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn

Lạm phát và thất nghiệp: Phản ứng của phái Duy tiền

Lạm phát và thất nghiệp: Phản ứng của phái Duy tiền
Phái duy tiền chủ yếu gắn liền với công việc của Milton Friedman, người nằm trong thế hệ các nhà kinh tế học chấp nhận kinh tế học Keynes và sau đó chỉ trích lý thuyết của Keynes về việc chống lại suy thoái kinh tế bằng chính sách tài khóa

Lý thuyết nhu cầu tiền tệ của Milton Friedman

Lý thuyết nhu cầu tiền tệ của Milton Friedman
Milton Friedman là một người Mỹ, chuyên gia kinh tế và nhà thống kê đã nhận 1976 giải thưởng Nobel về Khoa học Kinh tế cho nghiên cứu của mình về tiêu thụ phân tích, tiền tệ lịch sử và lý thuyết và sự phức tạp của chính sách bình ổn

Knut Wicksell và lý thuyết Tiền tệ hiện đại

Knut Wicksell và lý thuyết Tiền tệ hiện đại
Johan Gustaf Knut Wicksell (20/12/1851 - 03 /05 /1926) là một nhà kinh tế hàng đầu Thụy Điển thuộc trường phái Stockholm. Những đóng góp kinh tế của ông sẽ ảnh hưởng đến cả trường phái tư tưởng kinh tế của Keynes và Áo.

Mô thức cạnh tranh không hoàn toàn và độc quyền thuần túy

Mô thức cạnh tranh không hoàn toàn và độc quyền thuần túy
Trong vô số phương hướng được chọn trong thế kỷ 20, có lẽ phương hướng quan trọng nhất liên quan đến kinh tế vi mô là việc tìm kiếm các mô thức mô tả thị trường thực tế. Alfred Marshall, một mặt dành phần lớn thời gian vào các mô thức cạnh tranh không hoàn toàn và mặt khác là độc quyền thuần túy