Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh tế nhà nước"

kinh tế nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh tế nhà nước.

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay
Thưa luật sư, Tôi đang nghiên cứu về chức năng của nhà nước (trong đó có chức năng của nước ta), Luật sư có thể gợi mở cho tôi một số vấn đề cần nghiên cứu được không ạ ? Xin cảm ơn! Người hỏi: Ngô Minh Kha (Nam Định).

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?
Kiểu nhà nước tư sản là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sắn xuất, nền kinh tế hàng hoá - thị trường.