Luật sư tư vấn về chủ đề "loại hình kinh doanh"

loại hình kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề loại hình kinh doanh.

Kinh doanh cho thuê thuyền Kayak để chèo trên biển ?

Kinh doanh cho thuê thuyền Kayak để chèo trên biển ?
Kính gửi cty Luật Minh Khuê, Tôi đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh cho thuê thuyền Kayak để chèo trên biển Vũng Tàu. Nhưng băn khoăn và chưa tìm ra được điều kiện và cách thức đăng ký kinh doanh loại hình này như thế nào.