Luật sư tư vấn về chủ đề "Lời hứa trước dân"

Lời hứa trước dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lời hứa trước dân.

Lời hứa trước dân

Lời hứa trước dân
Khi vào Đảng, Đảng viên phải hứa trước Đảng kỳ Khi làm quan, là lãnh đạo thì phải hứa trước dân.