Luật sư tư vấn về chủ đề "Lựa chọn mô hình"

Lựa chọn mô hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lựa chọn mô hình.

Tư vấn lựa chọn mô hình kinh doanh cà phê rang xay, hộ gia đình hay doanh nghiệp ?

Tư vấn lựa chọn mô hình kinh doanh cà phê rang xay, hộ gia đình hay doanh nghiệp ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Hiện tại em đang muốn kinh doanh cà phê rang xay để bỏ cho các quán cà phê và định hướng của em là thành lập hộ kinh doanh gia đình. Điều mà em quan tâm nhiều nhất đó là giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh cũng như đăng ký chất lượng sản phẩm.

Lựa chọn mô hình điều chỉnh của Luật về công nhận, thi hành bản án dân sự thương mại của tòa án nước ngoài

Lựa chọn mô hình điều chỉnh của Luật về công nhận, thi hành bản án dân sự thương mại của tòa án nước ngoài
Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu rộng vào thương mại và đầu tư quốc tế. Để xúc tiến thương mại quốc tế và đầu tư, chúng ta cần có được lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài và những đối tác nước ngoài đầu tư tại Việt Nam hay giao dịch thương mại với đối tác Việt Nam.