Luật sư tư vấn về chủ đề "luật hồng đức"

luật hồng đức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật hồng đức.

Quyền lợi người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức

Quyền lợi người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức
Năm 1483, vua Lê Thánh Tông sai các triều thần sưu tập tất cả các điều luật, các pháp lệnh đã ban bố và thi hành trong các triều vua thời Lê sơ, soạn định lại, xây dựng lại thành một bộ luật hoàn chỉnh. Đó là bộ "Quốc triều hình luật" hay còn gọi là bộ Luật Hồng Đức. Luật Hồng Đức nói riêng và pháp luật thời Lê nói chung mang đặc thù của pháp luật Đại Việt, phản ánh chân thực và sâu sắc tình trạng xã hội nước ta thế kỷ XV và sau này.

Nguyên tăc bồi thường dân sự trong bộ luật Hồng Đức

Nguyên tăc bồi thường dân sự trong bộ luật Hồng Đức
Trong bộ luật Hồng Đức, các quan hệ dân sự được đề cập tới nhiều nhất là các lĩnh vực như: quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng và thừa kế ruộng đất. Đặc biệt chế định về bồi thường thiệt hại là một trong những chế định để lại nhiều giá trị cho lịch sử lập pháp Việt Nam hiện nay.

Tìm hiểu chế định bồi thường dân sự trong Bộ Luật Hồng Đức

Tìm hiểu chế định bồi thường dân sự trong Bộ Luật Hồng Đức
Luật Hồng Đức là một trong những bộ luật phong kiến tiến bộ nhất và đặc sắc nhất trong lịch sử pháp luật Việt Nam. Bộ luật đánh dấu thời kỳ hoàng kim nhất, rực rỡ nhất của chế độ phong kiến Việt Nam dưới triều đại Lê sơ, đặc biệt là dưới thời vua Lê Thánh Tông.