Luật sư tư vấn về chủ đề "luật ngân sách"

luật ngân sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật ngân sách.

Luật ngân sách nhà nước là gì ? Tìm hiểu quy định về luật ngân sách nhà nước

Luật ngân sách nhà nước là gì ? Tìm hiểu quy định về luật ngân sách nhà nước
Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng

Luật ngân sách nhà nước năm 2015

Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn luật này: