Luat Minh Khue

luật ngân sách

luật ngân sách - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật ngân sách

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc cần tư vấn như sau: Pháp luật quy định các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không được sử dụng các tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua cổ phần tại các công ty cổ phần.