Luật sư tư vấn về chủ đề "luật ngân sách"

luật ngân sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật ngân sách.

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là việc phân bổ theo pháp luật trách nhiệm, quyền hạn quản lí qua các khoản thu và chỉ của ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyển nhà nước để họ có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm quản lí ngân sách của mình nhằm bảo đảm giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương.

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc cần tư vấn như sau: Pháp luật quy định các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không được sử dụng các tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua cổ phần tại các công ty cổ phần.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook