Luật sư tư vấn về chủ đề "công điện"

công điện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công điện.

Mẫu công điện

Mẫu công điện
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công điện ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook