Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu đơn cam kết"

mẫu đơn cam kết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu đơn cam kết.

Hỏi về giải quyết tranh chấp trong bồi thường thiệt hại ?

Hỏi về giải quyết tranh chấp trong bồi thường thiệt hại ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư tư vấn cho tôi vấn đề như sau: bên công ty tôi có một vụ tai nạn lao động và bên công ty đã chịu hết tất cả chi phí liên quan đến người bị tai nạn. Bây giờ, NLĐ đã khỏe lại, gia đình họ yêu cầu bên công ty nếu bồi thường thêm một số tiền thì họ sẽ không khiếu nại, kiện cáo hoặc đòi bồi thường nữa.