Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu phương tiện đo"

mẫu phương tiện đo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu phương tiện đo.

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ  một số điều của quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo
Ngày 30 tháng 06 năm 2011, Bộ khoa học và công nghệ ban hành thông tư 14/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: