Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mốc địa chính"

mốc địa chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mốc địa chính.

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính (phụ lục 8)

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính (phụ lục 8)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính (phụ lục 8) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính