Luật sư tư vấn về chủ đề "nâng cao năng lực"

nâng cao năng lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nâng cao năng lực.

Giải pháp nào nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính nước ta ?

Giải pháp nào nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính nước ta ?
Khi nhận xét, đánh giá để tìm ra nguyên nhân sự trì trệ, thậm chí là sách nhiễu, cửa quyền ở một bộ phận công chức, quan chức trong bộ máy công quyền ở nước ta, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính là do năng lực của nhiều công chức, quan chức còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện mới.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook