Luật sư tư vấn về chủ đề "nâng cao năng lực"

nâng cao năng lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nâng cao năng lực.

Quyết định 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Quyết định 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Quyết định 135/2013/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư kinh phí nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học đồng bộ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá trang bị cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017

Quyết định 135/2013/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư kinh phí nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học đồng bộ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá trang bị cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017
Quyết định 135/2013/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư kinh phí nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học đồng bộ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá trang bị cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh ...

Giải pháp nào nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính nước ta ?

Giải pháp nào nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính nước ta ?
Khi nhận xét, đánh giá để tìm ra nguyên nhân sự trì trệ, thậm chí là sách nhiễu, cửa quyền ở một bộ phận công chức, quan chức trong bộ máy công quyền ở nước ta, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính là do năng lực của nhiều công chức, quan chức còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện mới.

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam tham gia các FTA

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam tham gia các FTA
Bài viết bàn về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam tham gia các FTA. Việc áp dụng hiệu quả các giải pháp này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong khu vực và trên quốc tế.

Giải pháp (khác giải pháp đối với quản lý nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp) nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ ở Việt Nam đến năm 2025

Giải pháp (khác giải pháp đối với quản lý nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp) nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ ở Việt Nam đến năm 2025
Khách hàng: "Kính thưa Luật sư, ngoài giải pháp đối với quản lý nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế của Việt Nam đến năm 2025 thì còn giải pháp khác để nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ không?"

Sách Tài liệu bồi dưỡng kế toán nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách Tài liệu bồi dưỡng kế toán nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Tài liệu bồi dưỡng kế toán nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp" do Tăng Bình – Ái Phương hệ thống.

Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công, viên chức liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013"

Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công, viên chức liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013"
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2013"