Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lực pháp luật"

năng lực pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lực pháp luật.

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự. Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản như năng lực pháp luật dân sự của công dân nước sở tại.

Khái niệm pháp nhân nước ngoài là gì ? Năng lực pháp luật của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khái niệm pháp nhân nước ngoài là gì ?  Năng lực pháp luật của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam
Vớii cách đặt vấn đề nêu trên, về mặt lý luận vẫn phải khẳng định rằng, đốì với một nước, một pháp nhân được gọi là pháp nhân nước ngoài, nếu nó không mang quốc tịch của nước đó.Đối với VN, nên tiếp tục khẳng định quan điểm cho rằng, pháp nhân nước ngoài là pháp nhân không có quốc tịch Việt Nam.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài là gì ?

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài là gì ?
Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của pháp nhân nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân ?

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân ?
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. 2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.