Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lực pháp luật"

năng lực pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lực pháp luật.

Các yếu tố cấu thành năng lực chủ thể của cá nhân?

 Các yếu tố cấu thành năng lực chủ thể của cá nhân?
Để các cá nhân có thể tham gia vào các giao dịch dân sự hiện nay thì các chủ thể cần có năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Vậy để hiểu rõ hơn về các yếu tố cấu thành năng lực chủ thể của cá nhân bạn đọc có thể tham khảo nội dung sau:

Năng lực trách nhiệm pháp lý là gì ? Quy định về năng lực trách nhiệm pháp lý

Năng lực trách nhiệm pháp lý là gì ? Quy định về năng lực trách nhiệm pháp lý
Năng lực trách nhiệm pháp lý là: Khả năng của cá nhân hay tổ chức gánh chịu hậu quả bất lợi, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định ở chế tài quy phạm pháp luật. Đối với tổ chức, năng lực trách nhiệm pháp lý xuất hiện từ khi có quyết định thành lập tổ chức và chấm dứt khi tổ chức đó giải thể...

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự. Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản như năng lực pháp luật dân sự của công dân nước sở tại.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân ?

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân ?
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. 2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook