Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Năng lực pháp luật dân sự"

Năng lực pháp luật dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Năng lực pháp luật dân sự.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là gì? Cho ví dụ

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là gì? Cho ví dụ
Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là gì? Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh khi nào? Khi nào thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt? Trách nhiệm dân sự là gì? Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm về hành vi của các thành viên không?

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự. Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản như năng lực pháp luật dân sự của công dân nước sở tại.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài là gì ?

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài là gì ?
Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của pháp nhân nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng