Luat Minh Khue

nghi thức quốc tang

nghi thức quốc tang - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghi thức quốc tang

Quy định của pháp luật về chế độ quốc tang

Quy định của pháp luật về chế độ quốc tang
Lễ Quốc tang được tổ chức đối với cán bộ cấp cao có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân,... khi từ trần, và do Bộ Chính trị quyết định.