người lãnh đạo

Bài tư vấn về chủ đề người lãnh đạo

Nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Con tàu tổ chức và văn hóa của người lãnh đạo

Con tàu tổ chức và văn hóa của người lãnh đạo
Nếu ví doanh nghiệp như con tàu và vai trò của người lãnh đạo như thuyền trưởng, chúng ta có thể xem xét sự thành công và phát triển của doanh nghiệp nhìn từ phương diện vai trò của người lãnh đạo:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng