Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên tắc đối xử quốc gia"

nguyên tắc đối xử quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên tắc đối xử quốc gia.

Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng?

Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản là 1 hệ thống lý luận với nội dung hết sức phong phú.Tư tưởng đó được hình thành và phát triển từng bước qua các thời kỳ của cách mạng Việt Nam.Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Tìm kiếm các nguyên tắc mới và các liên minh mới so với định chế GATT

Tìm kiếm các nguyên tắc mới và các liên minh mới so với định chế GATT
Các nguyên tắc pháp lý dẫn dắt GATT trong sự tồn tại nửa thế kỷ của định chế này có thể sẽ không còn đầy đủ cho chương trình nghị sự hiện nay- khi một loạt các hiệp định đa phương thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được ký kết, đặc biệt là những khía cạnh chồng chéo với chính sách đối nội

Quy chế đãi ngộ quốc gia (NATIONAL TREATMENT - NT) là gì ? Cho ví dụ

Quy chế đãi ngộ quốc gia (NATIONAL TREATMENT - NT) là gì ? Cho ví dụ
Thưa luật sư, xin hỏi: Khái niệm quy chế đãi ngộ quốc gia được hiểu như thế nào ? Luật sư có thể lấy giúp tôi một ví dụ cụ thể về quy chế đãi ngộ quốc gia được không ? Nếu được xin phân tích giúp tôi một vài điểm cơ bản về quy chế này ? Cảm ơn! (Người hỏi: Thanh Hải, Q.Hoàng Mai, TP, Hà Nội).

Nguyên tắc có đi có lại là gì ? Phân tích nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế

Nguyên tắc có đi có lại là gì ? Phân tích nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế
Nguyên tắc có đi có lại là nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, theo đó một quốc gia sẽ dành chế độ pháp lý nhất định, có thể là chế độ đãi ngộ quốc gia hoặc chế độ đãi ngộ tối huệ quốc hay một số quyền lợi nào đó cho thể nhân và pháp nhân một nước ngoài giống như chế độ pháp lý, những quyền lợi hoặc ưu đãi mà các thể nhân và pháp nhân của nước này cũng được hưởng ở nước ngoài đó.

Các nhà đầu tư tại các nước khác được hưởng MFN được đối xử như thế nào tại Việt Nam

Các nhà đầu tư tại các nước khác được hưởng MFN được đối xử như thế nào tại Việt Nam
Các nhà đầu tư Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản được hưởng NT tại Việt Nam trong giai đoạn trước khi thành lập, còn NT mà Việt Nam ký với các nước khác lại chỉ áp dụng trong giai đoạn sau thành lập. Các nhà đầu tư tại các nước khác lại được hưởng MFN, vậy họ có quyền yêu cầu được đối xử như các nhà đầu tư Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản tại Việt Nam hay không?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook