Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhà thơ"

Nhà thơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhà thơ.

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương
Vũ Hoàng Chương(1916-1978) ở Nam Ðịnh, nguyên quán ông là làng Phù Ủng, huyện Đường Hào nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Thuở nhỏ, ông theo học Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào Trường Luật nhưng chỉ được một năm thì lại bỏ đi làm làm Phó kiểm soát sở hỏa xa Đông Dương, phụ trách đoạn đường Vinh - Na Sầm.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook