Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà tình nghĩa"

nhà tình nghĩa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà tình nghĩa.

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết (mẫu số 06/TNDN)

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết (mẫu số 06/TNDN)
Nhà tình thương là nhà được xây từ các nguồn từ thiện hay quyên góp của chính quyền hoặc các tổ chức cho những người hoặc gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thông thường là những người cao tuổi không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, những người già cả, neo đơn, giúp họ có chỗ để sinh sống.