Luật sư tư vấn về chủ đề "nhu cầu pháp luật"

nhu cầu pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhu cầu pháp luật.

Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị (kỳ I)

Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị (kỳ I)
Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 48-NQ/TƯ Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 48). Ngày 21/3/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 900/UBTVQH11 triển khai Nghị quyết này của Bộ Chính trị. Ngày 15/9/2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 819/UBTVQH12 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết công tác thực hiện Kế hoạch số 900/UBTVQH11.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook