Luật sư tư vấn về chủ đề "phân công công tác"

phân công công tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phân công công tác.

Không nhận nhiệm vụ sau khi học có phải hoàn trả học phí ?

Không nhận nhiệm vụ sau khi học có phải hoàn trả học phí ?
Kính Chào Luật Sư Tôi năm nay 24 tuổi. Năm 2010 (lúc đó tôi 18 tuổi).Sau thi thi và Trúng tuyển vào Học Viện HC với điểm số 20,5, người thân của tôi đã hoàn tất hồ sơ cho tôi đi học theo diện cán bộ dự bị dài hạn theo các thông tin : - Quyết đinh 31..../QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa