Luật sư tư vấn về chủ đề "Phân loại sản phẩm"

Phân loại sản phẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phân loại sản phẩm.

Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ

Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ với mục đích phân loại ngay từ nguồn những sản phẩm thải bỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng tìm hiểu chi tiết nội dug quy định này trong bài viết dưới đây.

Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice (Tóm tắt)

Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice (Tóm tắt)
Theo thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ dùng ðể đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ký ngày 15.06.1957, được sửa đổi tại Stốckhôm 14.07.1967 và tại Giơnevơ ngày 13.05.1977 và được bổ sung tại Giơnevơ ngày 28.09.1979