Luat Minh Khue

Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Pháp chế xã hội chủ nghĩa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Luật Hình sự Việt Nam

Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Luật Hình sự Việt Nam
Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Luật Hình sự Việt Nam được thể hiện ở việc xét xử hình sự phải đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người vô tội, hình phạt phải tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm.

Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Nguồn gốc, đặc trưng pháp chế XHCN

Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Nguồn gốc, đặc trưng pháp chế XHCN
Trong điều kiện đổi mới đất nước, một nhiệm vụ trọng đại đang đứng trước toàn Đảng, toàn dân ta là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo nhân dân lao động làm chủ chỉ có thể thực hiện được thông qua pháp luật và được bảo đảm bằng pháp luật...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng