Luật sư tư vấn về chủ đề "phát minh"

phát minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát minh.

Phân tích về các thuật ngữ phát minh, phát hiện, sáng chế

Phân tích về các thuật ngữ phát minh, phát hiện, sáng chế
Các thuận ngữ phát hiện, phát minh, sáng chế được sử dụng như thế nào ? Phân biệt điểm giống nhau và khác biệt căn bản của các thuật ngữ phát hiện, phát minh và sáng chế dưới góc nhìn pháp lý của Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Phân biệt phát minh và sáng chế? Hướng dẫn đăng ký sáng chế?

Phân biệt phát minh và sáng chế? Hướng dẫn đăng ký sáng chế?
Hiện nay, khái niệm phát minh và sáng chế thường được dùng thay thế cho nhau bằng văn nói nhưng xét dưới góc độ pháp lý thì nội hàm của hai khái niệm này có sự khác biệt. Luật sư phân tích và hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế